Kostić Aleksandra

Jezik sa koga se prevodi
engleski, nemački
Adresa
Dr Riharda Burijana 2/22, 11000 Beograd
Telefon
011 2774 521
Oblasti posebnog interesovanja
filozofija, sociologija, teorija filma
Najznačajniji prevedeni naslovi
U istom čamcu, Peter Sloterdajk, Beogradski krug, 2001.
Postmetafizičko mišljenje, Jirgen Habermas, Beogradski krug, 2002.
Istorija sadašnjice, Timoti Garton Eš, Samizdat B92, 2002.
Politički spisi, Maks Veber, Filip Višnjić, 2006.
Sfere I,Peter Sloterdijk, Fedon, 2010.
Izdvajamo

Kalendar događaja