Upravna tela

UPRAVNI ODBOR

 • Duško Paunković (predsednik)
 • Vladimir D. Janković (potpredsednik)
 • Neda Nikolić Bobić (sekretar)
 • Miloš Konstantinović
 • Borivoj Gerzić
 • DJordje Tomić
 • Ksenija Vlatković
 • Vesna Stamenković
 • Marko Čudić
 • Mirjana Grbić
 • Biljana Isailović

ČLANOVI ODBORA ZA MEDJUNARODNU SARADNjU I BEPS

 • Miloš Konstantinović (predsednik)
 • Vesna Stamenković (sekretar)
 • Ksenija Vlatković
 • Zorislav Paunković
 • Danijela Pejčić
 • Biljana Isailović
 • Irina Vujčić

STATUSNA KOMISIJA

 • Vladimir D. Janković (predsednik)
 • Duško Paunković
 • DJordje Tomić
 • Ksenija Vlatković
 • Borivoj Gerzić

NADZORNI ODBOR

 • Mira Grbić
 • Boško Čolak-Antić
 • Olga Kostrešević

SUD ČASTI

 • Mira Vuković
 • Marija Ćorić
 • Ljubica Rosić
Izdvajamo

Kalendar događaja