Импресум

 

Мостови. Часопис за преводну књижевност и проблеме превођења. Излази тромесечно.

Издавач: Удружење књижевних преводилаца Србије.

Адреса: Француска 7/I  11000 Београд

Телефон: 011 2631200

Телефон и факс: 011 2627493

имејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Редакција: Душко Паунковић (главни уредник), Милош Константиновић, Марко Чудић, Зорислав Паунковић

Ликовна и графичка опрема: Дарко Новаковић

Лектура и коректура: Снежана Ђукановић

Штампа: "Зухра", Београд, Витановачка 15

 

UI_IZDVAJAMO