Kolektivno ostvarivanje reprografskih prava

          Organizacija za kolektivno ostvarivanje reprografskih prava okuplja predstavnike Udruženja izdavača, pisaca, naučnih i stručnih i knjževnih prevodilaca. Osnovana je radi ostvarivanja i zaštite autorskih i srodnih prava autora i izdavača u Srbiji. Osnovni cilj ove organizacije jeste da se izdavačima, književnicima, prevodiocima, autorima udžbenika i drugih štampanih dela omogući da kolektivno ostvaruju prihode od svojih autorskih prava u skladu sa Zakonom i praksom relevantnih medjunarodnih organizacija na ovom polju.

         Pozivamo sve autore dela objavljenih u štampanom obliku, kao i izdavače, da se što pre učlane u organizaciju i tako doprinesu bržem ostvarivanju svojih zakonom zagarantovanih prava.

           Ovlašćenje za autore možete naći u prilogu. Treba ga popuniti i poslati na adresu:

Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava

Makedonska 5

Tržni centar „Staklenac“ na Trgu Republike, II sprat

11000 Beograd.

           Prava za koja se daje ovo ovlašćenje mogu se ostvariti isključivo preko reprografske organizacije i nikako drugačije, a autori i izdavači u mogućnosti su da u svakom trenutku povuku svoje ovlašćenje.

Izdvajamo

Kalendar događaja