O udruženju

Osnovala ga je grupa uglednih prevodilaca, aktivnih još pre Drugog svetskog rata: dr Miloš N. DJurić, Živojin Simić, dr Božidar Marković, Vera Stojić, Borivoje Nedić, Jelisaveta Marković, Petar Mitropan, prof. Mihailo DJordjević, prof. Raško Dimitrijević, Luka Semenović.

Doprinos književnih prevodilaca u povezivanju jezika i naroda je nemerljiv. U zemlji u kojoj se govori „mali“ jezik, da bi se izašlo u svet i da bi svet došao kod nas – uloga književnih prevodilaca je izuzetno značajna. Prevodna književnost postaje deo nacionalne kulture jer se na dobrim prevodima uči kako treba pisati, a na domaćim originalnim delima kako treba prevoditi.

Danas Udruženje književnih prevodilaca Srbije ima oko 350 članova, primljenih na osnovu strogih i visokih kriterijuma. Velika većina članova ima završenu odgovarajuću jezičku grupu na Filološkom ili Filozofskom fakultetu, a mnogi imaju titule magistra ili doktora nauka i rade kao univerzitetski profesori. Smatra se da skoro 90% kvalitetno prevedene književnosti na našem jezičkom području izdavači ne bi mogli da objave bez usluga književnih prevodilaca, članova Udruženja književnih prevodilaca Srbije.

Izdvajamo

Kalendar događaja