Nagrade

Nagrada za životno delo

Osnovana 1987, dodeljuje se najuglednijim članovima Udruženja za ukupan doprinos prevodilačkoj kulturi na našem jeziku. Dobitnike predlaže Uprava, a potvrdjuje članstvo svake godine na godišnjoj skupštini, a nagrada (povelja i novčani iznos) dodeljuju se na prigodnim svečanostima.

Dobitnik nagrade za životno delo za 2010. godinu je:

Radmila Šalabalić

Nagrada „Jovan Maksimović”

Osnovana 1976, dodeljuje se svake dve godine za najbolji prevod ruske književne proze na srpski jezik. Uručuje se na svečanosti krajem maja, i sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji obezbedjuje osnivač (naslednici čuvenog prevodioca s ruskog jezika čije ime nosi nagrada).

Dobitnik nagrade „Dr Jovan Maksimović“ za period 2013-2014. je:

Dušan Patić za prevod dela Igora Sahnovskog „Čovek koji je znao sve“ (Stylos Art, Beograd)

Nagrada „Ljubiša Rajić”

Dodeljuje se najboljem prvom prevodu sa bilo kog jezika na srpski jezik svake druge godine. Osnovana je 2013, a prvi put dodeljena 2014. godine, u spomen na prevodioca, profesora i osnivača katedre za skandinavistiku na Filološkom fakultetu, Ljubišu Rajića, a svečano se dodeljuje se 4. aprila, na rodjendan Ljubiše Rajića i Dan studenata.

Dobitnice nagrade „Ljubiša Rajić” za period 2012-2013. su:

Jelena Mijatović za prevod sa francuskog jezika dela Danijela Penaka Dnevnik jednog tela (Čarobna knjiga), i

Ana Jovanović za prevod sa kineskog jezika romana Mo Jena Žabe (Laguna)

Nagrada „Aleksandar I. Spasić”

Dodeljuje se najboljim prevodima dela iz oblasti humanistike sa svih jezika na srpski jezik svake druge godine. Osnovana 1997, u spomen na jednog od najboljih prevodilaca u ovoj oblasti, nagrada se uručuje 28. septembra u vidu povelje i novčanog iznosa koji obezbedjuje porodica.

Dobitnik nagrade „Aleksandar Spasić za period 2011-2013. su:

Ljiljana Nikolić za prevod sa engleskog jezika dela Ernsta Hartviga Kantorovica Dva kraljeva tela. Studija o evropskoj srednjovekovnoj teologiji (Fedon, Beograd 2012)

Nagrada „Branko Jelić”

Nagrada za najbolji književni prevod (u svim kategorijama) sa francuskog na srpski ustanovljena 2009. godine, na inicijativu Paskal Delpeš, direktorke Francuskog kulturnog centra u Beogradu. Nova nagrada koncipirana je da bude dodeljena jednom iskusnom prevodiocu, ali i novom prevodilačkom talentu. Osnivači nagrade su Francuski kulturni centar u Beogradu, Medjunarodni centar za književne prevodioce u Sremskim Karlovcima i Udruženje književnih prevodilaca Srbije. Nagrada se svečano uručuje svake godine krajem maja, u okviru manifestacije Molijerovi dani.

Dobitnici nagrade „Branko Jelić” za 2014. godinu su:

Zreli doprinos

Jelena Stakić za delo Mišel Goslar Biografija Margerit Jursenar (Karpos)

Prva ogledanja

Tatjana DJurin za delo Žana Starobinskog Od boljke lek (Kiša)

Nagrada „Miloš N. DJurić”

Godišnja nagrada za najbolji prevod na srpski jezik dela iz oblasti poezije, proze i humanistike, osnovana 1968. u čast jednog od osnivača UKPS, klasičara i humaniste, profesora Miloša N. DJurića. Dosadašnji dobitnici su najugledniji poslenici u struci. Žiri, sačinjen od 5 članova, uručuje nagradu (koja se sastoji od povelje i novčanog dela) na svečanosti 7. decembra svake godine.

Dobitnici nagrade „Miloš N. DJurić” za 2014. godinu su:
proza      

Melita Logo Milutinović za prevod sa francuskog jezika dela Žeroma Ferarija Beseda o padu Rima (Čarobna knjiga)

poezija

Marjanca Pakiž za prevod sa latinskog knjige Publija Vergilija Marona Eneida (Fedon)

humanistika

Zorislav Paunković, za prevod sa ruskog jezika dela Jurija Lotmana i Jurija Civjana Dijalog sa ekranom (Filmski centar Srbije)

Nagrada „Mihailo DJordjević”

Osnovana je 2005. u čast jednog od osnivača UKPS i vrsnog prevodioca sa engleskog jezika i dodeljuje se svake dve godine za najbolji prevod književne proze sa engleskog jezika. Uručuje se na svečanosti u aprilu mesecu, i sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji uručuje osnivač (g. Srdjan Karanović, unuk Mihaila DJordjevića).

Dobitnik nagrade „Mihailo DJordjević za period 2011-2012. je:

Flavio Rigonat za prevod sa engleskog jezika dela Rejmonda Karvera Odakle zovem – odabrane priče (Beli put, Beograd)

Nagrada „Radoje Tatić”

Osnovana je 2002. i dodeljuje se svake dve godine najboljim prevodima dela iz oblasti poezije, proze i esejistike sa španskog i portugalskog jezika na srpski jezik. Ona čuva sećanje na jednog od naših najboljih prevodilaca s ovih jezika, sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji obezbedjuje porodica.

O „Fondu Radoje Tatić”

„Fond Radoje Tatić” osnovan je u cilju unapredjenja saradnje i boljeg upoznavanja naše kulture i kultura španskog, portugalskog i latinoameričkih naroda španskog i portugalskog govornog područja, a u čast jednog od naših najistaknutijih prevodilaca dela latinoameričkih, španskih i portugalskih autora, novinara i diplomate Radoja Tatića.

Za Radoja Tatića nije dovoljno reći da je bio jedan od prvih prevodilaca sa španskog jezika na ovim prostorima, već bi se moralo naglasiti da su njegovi pionirski prodori u latinoameričku književnost, od sredine šezdesetih godina XX veka, odavali čoveka rafiniranog ukusa koji se bavi samo onim najvrednijim. Čak i pre nego što će Evropa i Amerika da otkriju kontinent magičnog realizma, jugoslovenski je čitalac mogao da čita Borhesa, Kortasara, Rulfa, Markesa, Nerudu, Asturijasa, ili Paza u prevodu Radoja Tatića. Prevodio je poeziju, prozu, teorijske radove. Njegovi se prevodi odlikuju sigurnim jezičkim izrazom, duhovitim prevodilačkim rešenjima i, ako je reč o teorijskim radovima, pouzdanošću.

Dobitnice nagrade „Radoje Tatić” za period 2013-2014. su

Tamina Šop za prevod sa portugalskog jezika dela Gonsala M. Tavareša Lažne povesti (Treći trg) i

Ana Kuzmanović Jovanović za prevod sa portugalskog jezika dela Žozea Saramaga Sva imena (Laguna)

Izdvajamo

Kalendar događaja